AVLOPP FÖR FLERA HUSHÅLL

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR SOM UPPFYLLER HÖGSTA KRAV PÅ HÄLSA OCH MILJÖ

UPONOR INFRA HAR OLIKA TYPER AV TYPGODKÄNDA MINDRE MINIRENINGSVERK FÖR 2 ELLER UPP TILL 60 HUSHÅLL.

WEHOPUTS MINIRENINGSVERK 2 HUSHÅLL

Är avsedd för rening av avloppsvattnet från två hushåll. Tack vare kompakt utformning den enkelt att transportera, installera och spar utrymme. Är utrustad med ett unikt slamuppsamlingssystem, som innebär att du slipper slamtömning. Överskottsslammet samlas upp i en utbytbar slampåse som komposteras. Driftskostnaderna blir därmed lägre.

WehoPuts 10pe

HITTA NÄRMASTE INSTALLATÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE

WEHOPUTS MINIRENINGSVERK 3-60 HUSHÅLL
Ett gemensamt WehoPuts Minireningsverk är avsett att användas av flera fastigheter för rening av avloppsvatten året om. Ett gemensamt reningsverk är en lämplig lösning i tätbebyggda bostadsområden eller i mindre samhällen omfattande några hus. Fördelen med ett gemensamt reningsverk är att belastnings- variationerna utjämnas. Beträffande användarkomfort kan anläggningen jämföras med det kommunala avloppet. Systemet styrs och övervakas oftast av en fackman. Anskaffnings-, drifts- och underhållskostnader per fastighet blir förmånligare än för enskilda anläggningar.

Ett komplett reningsverk som levereras monteringsfärdiga från fabrik och det enda man behöver göra på arbetsplatsen är att ansluta el och avlopp. WehoPuts-anläggningar för fler än 60 hushåll, för t.ex. stugbyar och mindre samhällen, skräddarsys från fall till fall. Kontakta vår tekniska support för närmare information.

WehoPuts 20pe

HITTA NÄRMASTE INSTALLATÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE