Reningsverk 20-1200 pE

I de fall tekniska eller ekonomiska förutsättningar saknas för central avloppsrening via överföringsledningar är lokala reningsverk ett utmärkt alternativ för GA såsom samfälligheter, mindre samhällen eller industrier. Vid nybyggnation utanför detaljplan löses VA-frågan smidigt genom förhandsbesked utan förseningar.

Reningsverken är kompletta med på förhand bestämd prestanda och funktion och förenar processer i tre steg med övervakning precis som de centrala avloppsverken. Reningsverket transporteras med lastbil och anläggs som en komplett enhet. Normalt kan reningsverket vara i drift och leverera vatten tre dagar efter installation.

Uponor Infra kan erbjuda individuella lösningar baserade på kostnadseffektiva reningsverk med en kapacitet på upp till 45 m3 eller 300 pE. Dessa är modulärt uppgraderingsbara till 1200 pE.

Vårt erbjudande

  • Projektering och dimensionering av reningsverk
  • Reningsverk med förutbestämd funktion och prestanda
  • Hjälp med myndighetskontakter
  • Intrimning/Igångkörning/Serviceavtal

Kontakta Jimmy Nidkell för en mer information.