Avlopp för flera hushåll

Gemensamhetsanläggningar som uppfyller högsta krav på hälsa och miljö

WehoPuts minireningsverk 20-1200 pE

Ett gemensamt WehoPuts Minireningsverk är avsett att användas av flera fastigheter för rening av avloppsvatten året om. Ett gemensamt reningsverk är en lämplig lösning i tätbebyggda bostadsområden eller i mindre samhällen omfattande några hus. Fördelen med ett gemensamt reningsverk är att belastnings- variationerna utjämnas. Beträffande användarkomfort kan anläggningen jämföras med det kommunala avloppet. Systemet styrs och övervakas oftast av en fackman. Anskaffnings-, drifts- och underhållskostnader per fastighet blir förmånligare än för enskilda anläggningar.

Ett komplett reningsverk som levereras monteringsfärdigt från fabrik och det enda man behöver göra på arbetsplatsen är att ansluta el och avlopp. WehoPuts-anläggningar för fler än 60 hushåll, för t.ex. stugbyar och mindre samhällen, skräddarsys från fall till fall. Kontakta vår tekniska support för närmare information.

WehoPuts 20-1200pe

HITTA NÄRMASTE INSTALLATÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE