Auktoriserade Servicepartners och
Återförsäljare för reservdelar och förbrukningsmaterial
till
Uponor Minireningsverk

I samband med en installation av Uponors minireningsverk rekommenderar vi att fastig-
hetsägaren tecknar ett besiktningsavtal, för att säkerställa drift och underhåll. Vår huvud-
partner är Acona Miljöteknik AB, men du väljer själv servicepartner i listan.

Acona Miljöteknik AB
HELA SVERIGE
info@acona.se
www.acona.se
0706-17 73 40
Clean / WehoPuts
Mählqvist Rör AB
Vingåker, Katrineholm och Flen
0157-244 60
vingaker@mahlqvist.se
www.comfort.se/mahlqvistror
WehoPuts
Bravida Sverige AB
GOTLAND OCH SKÅNE
www.bravida.se
WehoPuts / Clean
Älvsby VVS-Tjänst
Älvsbyn med omnejd
0736-79 67 77
mickenror@gmail.com
WehoPuts
Classes Schakt AB
Södermanland
0702-21 72 17
info@classesschakt.se
www.classesschakt.se
WehoPuts
SBR Miljöteknik AB
Göteborg och Bohuslän
www.acona.se
Clean
Per Lagerbrink Minireningsverksservice
Hela Sverige
0706-41 66 24
perlagerbrink9@hotmail.com
www.wehoputs.se
WehoPuts / Clean
AvloppsProffsen Service Sverige AB
Västra Götaland
Östra Götaland
Jönköping
Halland
031-92 11 98
info@apservice.se
www.avloppsproffsen.se
Clean / WehoPuts / Wehomini
Lennarts VVS-Tjänst AB
Gällivare och Malmberget
0970-169 05
info@lennartsvvstjanst.se
www.lennartsvvs.se
WehoPuts
Linds Åkeri i Sälen AB
Sälen med omnejd
0705-77 97 27
stefan@lindsakeri.se
www.lindsakeri.se
Clean
Bergsprängare L-M Cederblad AB
Östergötland
0702-06 64 04
lm.c@telia.com
WehoPuts