Bad, disk och tvätt

EN UNIK MÖJLIGHET FÖR DIG SOM HAR MULLTOALETT ELLER SLUTEN TANK

DET FINNS MÖJLIGHET ATT RENA BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN SEPARAT I NÅGON TYP AV SÅ KALLAD GRÅVATTENLÖSNING

GRÅVATTENHANTERING MED FILTER, UPONOR BDT EASY

Passar till vilket fritidsboende som helst. Den kräver inte kontinuerlig användning, och i normalfallet inte ens el. För den som använder fritidsbostaden året om finns ett tillvalspaket.
Gråvattenfilter lämpar sig för behandling av avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Du kan alltså ha en vattenledning i stugan samt bekvämligheter som tvättmaskin, diskmaskin och dusch. Lösningen fungerar även för en fritidsbostad utan el. Den enda förutsättningen är att klosettvattnet behandlas i en separat sluten tank eller att det finns en traditionell torrtoalett.

LADDA HEM MER INFORMATION OM GRÅVATTENRENING FÖR FRITIDSBOENDE

HITTA NÄRMASTE INSTALLATÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE

BDT Easy installationer i Sverige

GRÅVATTENHANTERING, MARKBASERAD, UPONOR BDT EASY PLUS

Uponor BDT Easy Plus installeras under marknivå och kräver en slamavskiljare framför filtret. Vid behov kan en pumpbrunn placeras framför eller bakom filtret.

Den markbaserade anläggningen installeras som rening av gråvattnet från året-runt-bostäder eller i fritidshuset där man vistas ofta året om.

LADDA HEM MER INFORMATION OM GRÅVATTENRENING FÖR ÅRET-RUNT BOENDE

HITTA NÄRMASTE INSTALLATÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE