Kombinerat system

Kombinerat system

För att nå kraven på hög skyddsnivå, kan separation av avloppen ske vid källan förutsatt att detta möjliggörs utan större ombyggnationer i fastigheten.  För toalettavlopp kan förbränningstoalett eller mulltoa användas alternativt toaletter med urinseparering.

Skall vattenburna toaletter användas, leds det s.k. klosettvattnet (KL) till en septiktank (sluten tank). Tänk på att använda snålspolande toaletter för att undvika onödigt många tömningar.

Bad,- disk,-, tvätt- (BDT) avloppet leds till separat rening, där infiltration används som reningsteknik. Traditionell infiltration kan tillämpas där vattnet först passerar en mindre slamavskiljare. Som alternativ kan BDT-vattnet infiltreras över torv.