MINIRENINGSVERK FÖR 1 HUSHÅLL (5 personer)

Minireningsverken tar hand om ditt avloppsvatten och  uppfyller högsta krav på hälsa och miljö

Uponor Infra har två olika typer av typgodkända minireningsverk

Uponor Clean I – TRÅDLÖS KOMMUNIKATION IN I HUSET
Ett biologiskt/kemiskt reningsverk som kan ta emot allt hushållsavloppsvatten från 1 fastighet. Funktionen bygger på satsvis reningsteknik, aktiv slamprocess och kemisk utfällning av fosfor. Avloppsvattnet renas i satser av samma storlek och därmed rengörs alla avloppssatser lika effektivt. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till den tänkta utloppsplatsen. Fungerar både vid kontinuerlig drift och i fritidshus tack vare semesterautomatik.

Clean I

Säkerhetsdatablad Fällningskemialier Clean och WehoPuts

HITTA NÄRMASTE INSTALLATÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE

WehoPuts – KOMPOSTERA DITT AVFALL SJÄLV

Är avsedd för rening av avloppsvatten från 1 hushåll för 1-5 personer.Tack vare kompakt utformning är den enkel att transportera, installera och spar utrymme. Försedd med ett eget ekologiskt slamuppsamlingssystem, där man pumpar slam i en slampåse. Påsen kan med fördel komposteras tillsammans med annat bioavfall. Man kan även välja att slamtömma reningsverket med slamsugningsbil.

WehoPuts 5-10pe

HITTA NÄRMASTE INSTALLATÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE

BESIKTNINGSAVTAL OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL

I samband med en installation av reningsverk rekommenderar vi att man tecknar ett besiktningsavtal, för att säkerställa drift och underhåll. Vår huvudpartner är Acona Miljöteknik AB, men du väljer själv servicepartner. Förbrukningsmaterial som till exempel flockningsmedel köper du hos K-Rauta, Hornbach, Granngården eller hos din servicepartner.

AUKTORISERADE SERVICEPARTNERS OCH ÅTERFÖRSÄLJARE AV RENINGSVERK OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL