Minireningsverk med efterbehandling

Efterbehandling minireningsverk

Ett Uponor minireningsverk är CE-märkt enligt harmoniserat standard, vilket leder till prestandadeklaration (DOP). Uponor redovisar uppmätt prestanda på reduktion av BOD7, total fosfor och totalt kväve. Verken uppfyller kraven för hög miljöskyddsklass med god marginal vad gäller reduktion av nämnda parametrar.

Gällande krav på hög hälsoskyddsnivå, vilket kan göra sig gällande till exempel om fastigheten ligger nära en kommunal badplats bör verket kompletteras med efterbehandling som hygienbarriär mot bakterier.

Olika efterbehandlingstekniker kan tillämpas, Uponor har färdiga paketlösningar som bygger på infiltration eller UV-behandling

Infiltration med efterbehandlingstunnlar

Principen bygger på sedvanlig infiltration där bakterier bryts ner av mikroorganismer som lever i s.k biohud, som i sin tur bildats i infiltrationsbädden. Traditionell infiltration eller markbädd anläggs, vilket alternativ som väljs beror bland annat på jordart-sammansättning och grundvattennivå

Tunnlar används för att reducera mottryck och öka flödeskapaciteten, ett minireningsverk som bygger på satsvisteknik, behandlar samma mängd vatten per sats, volymen måste infiltreras utan hinder mellan satserna

Under tunnlarna anläggs en makadambädd, makadam används även för övertäckning av tunnlarna. Tunnlarnas ställs mot varandra, i våra paketlösningar inryms rätt antal för ett hushåll (5 personer). Mot ena gaveln kopplas inloppet, luftningsrör kopplas mot den andra gaveln. Skulle ett hydrauliskt motstånd inträffa under tunnlarna med stående vatten till följd, kan vattnet även infiltrera på sidorna då tunnlarna är perforerade runt om

Behandling med UV-teknik

Sedan urminnestider är det känt att solens strålar har en positiv inverkan på bakterie-reduktion i vatten. Energin i UV-C strålningen som alstras vid en våglängd på 254 nm, bryter sönder DNA-kedjan hos virus och bakterier och därigenom inaktiverar och slår ut reproduktionsprocessen

Tekniken används både på dricksvatten-, och avloppsverk runt om i världen

Utmaningen vid avloppsrening är partikelförekomst och turbiditet i vattnet, vilket ställer höga krav på den intensitet som UV-brunnen skall lämna för önskad effekt

Ett Uponor minireningsverk förses med en noga testad UV-brunn som är integrerad i styrsystemet

 

Uponor efterbehandling- förslag på installation
Hitta din Återförsäljare och Servicepartner

Efterpolsering Markbädd 5PE
Uponor-nummer 1072155
RSK-nummer 5619915
Innehåller: Infiltrationstunnlar, provtagningsbrunn dimension 315mm, rör och rördelar.

 

Separat provtagningsbrunn 5PE
Uponor-nummer 1003559
RSK-nummer 5617872
Höjd 1900mm
Bredd 315mm
In och utlopp 110mm