Kompletta lösningar för enskilt avlopp

Uponor är en ledande internationell leverantör av plastbaserade rörsystem. Vår verksamhet för infrastruktur har mer än 60 års erfarenhet och expertis inom plaströrstillverkning med stort fokus på säkerhet, kvalitet och innovation. Våra pålitliga lösningar förenklar på flera sätt livet för våra kunder. Vi levererar allt ifrån standardprodukter till skräddarsydda lösningar samt nyckelfärdiga projekt inklusive installation. Uponor Infra erbjuder mycket mer än plaströr.

Över 30 års erfarenhet

Sedan 1990

Svensktillverkat

Från råvara till färdig produkt

Fossilfri energi

Vi bryr oss om miljön

Godkända produkter

Enligt EU:s produktkrav

Smarta och miljövänliga system för enskilt avlopp

Uponor Infras system för enskilda avlopp används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand småhus, fritidshus och bebyggelse på landsbygden. Våra större system används för rening av avlopp från bland annat samfälligheter, byar och industrier.

Normal eller hög skyddsnivå?

Normal skyddsnivå

Normal skyddsnivå passar de fastigheter där avloppsvattnet inte riskerar att bidrar till smitta eller förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.

Normal skyddsnivå

Hög skyddsnivå

Hög skyddsnivå krävs när avloppsvattnet riskerar att bidra till smitta eller förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Reningssystemen uppfyller krav på hög miljöskyddsnivå. Vid förstärkta krav på hög hälsoskyddsnivå (bakteriereduktion) kan systemen enkelt kompletteras med efterbehandling såsom UV-brunn eller markbädd.

Hög skyddsnivå

Våra produkter

Varför välja ett reningssystem från Uponor Infra?

Uponor har utvecklat produkter i Norden för det nordiska klimatet i över tre decennier. Våra produkter tillverkas i vår fabrik i Fristad från råvara till färdig produkt.

Uponor Infra tillverkar rörsystem för infrastruktur under mark. Vi tar ett stort ansvar för miljön och hållbarhet är kärnan i vårt uppdrag, vision och strategi. Idag används endast fossilfri energi i vår anläggning. Arbetsfordonen körs på HVO100 och nya tjänstebilar är antingen el- eller hybriddrivna. Vi arbetar även med ISCC PLUS-certifierad råvara. Sammanlagt har dessa åtgärder bidragit till att sänka koldioxidutsläppen med över 75 % sedan 2017. Tillverkningen i Fristad norr om Borås är koldioxidneutral sedan 2021.

Produkterna för enskilt avlopp testas enligt gällande regelverk av oberoende testinstitut för att säkerställa högsta kvalitet.

Sedan år 2007 har vi utbildat installatörer i våra produktsystem via våra Uponor Academy utbildningar. Utbildningen leder till ett personligt diplom.

Årlig service enligt tillverkarens rekommendationer är en enkel väg till bekymmerfri drift. Service på en Uponor produkt ombesörjs av auktoriserade servicepartners som är experter på Uponors produkter. Det är flexibelt att vara ägare till en Uponor produkt. Man kan jämföra erbjudanden och bestämmer själv vilken servicepartner som skall anlitas.

Läs mer