Kompletta lösningar för enskilt avlopp

Uponor tänker om och kring vatten för kommande generationer. Vårt erbjudande inkluderar säker leverans av dricksvatten, rening av avloppsvatten, energieffektivt inomhusklimat och pålitlig infrastruktur. Våra kunder finns bland privatpersoner, allmännytta, kommersiella fastigheter, kommuner och industrier.

Över 30 års erfarenhet

Sedan 1990

Svensktillverkat

Från råvara till färdig produkt

Fossilfri energi

Vi bryr oss om miljön

Godkända produkter

Enligt EU:s produktkrav

Smarta och miljövänliga system för enskilt avlopp

Uponor Infras system för enskilda avlopp används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand småhus, fritidshus och bebyggelse på landsbygden. Våra större system används för rening av avlopp från bland annat samfälligheter, byar och industrier.

Normal eller hög skyddsnivå?

Normal skyddsnivå

Normal skyddsnivå passar de fastigheter där avloppsvattnet inte riskerar att bidrar till smitta eller förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.

Normal skyddsnivå

Hög skyddsnivå

Hög skyddsnivå krävs när avloppsvattnet riskerar att bidra till smitta eller förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Systemet måste kompletteras med s.k. hygienbarriär, vilket omfattar efterbehandling med exempelvis UV-brunn eller markbädd.

Hög skyddsnivå

Våra produkter

Varför välja Uponor för enskilt avlopp?

Uponor har utvecklat produkter i Norden för det nordiska klimatet i över tre decennier. Våra produkter tillverkas i egen fabrik utanför Borås från råvara till färdig produkt.

Uponor tar ett stort ansvar för miljö och hållbarhet. Endast fossilfri energi används i vår produktionsanläggning. Under 2021 kommer koldioxidneutral råvara att införas i produktionen.

Produkterna för enskilt avlopp testas enligt gällande regelverk av oberoende testinstitut för att säkerställa högsta kvalitet.

Sedan år 2007 har vi utbildat installatörer i våra produktsystem via våra Uponor Academy utbildningar. Utbildningen leder till ett personligt diplom.

Årlig service enligt tillverkarens rekommendationer är en enkel väg till bekymmerfri drift. Service på en Uponor produkt ombesörjs av auktoriserade servicepartners som är experter på Uponors produkter. Det är flexibelt att vara ägare till en Uponor produkt. Man kan jämföra erbjudanden och bestämmer själv vilken servicepartner som skall anlitas.

Läs mer