Reningsverk

Reningsverken för mindre samhällen omfattar en eller flera liggande markbehållare och komponenter som behövs i processen. Reningsenheterna tillverkas klara för installation från fabrik. Ovan mark syns endast ventilationsrör, serviceluckor och signallampan. Om det i byggplanen krävs att anläggningens synliga delar ska skyddas kan ett servicehus byggas över anläggningen.
Förankringspaketen, som är tillvalsutrustning, garanterar en pålitlig förankring av anläggningen.

Reningsverken är dimensionerade för rening av avloppsvatten från stora fastigheter eller som gemensamhetsanläggning i mindre samhällen. Anläggningarna kan skräddarsys för enskilda objekt och reningsprocessen kan justeras efter den aktuella belastningen. Dimensionering och detaljplanering av ett avloppssystem för mindre samhällen görs av Uponor Infra.

Ekonomiskt fördelaktigt med gemensamhetsanläggningar

Med en gemensamhetsanläggning kan anskaffningskostnaderna för att hantera sitt avloppsvatten blir lägre jämfört med att ansluta ledningar till det kommunala avloppsnätet. Drift- och underhållskostnader per fastighet är lägre än i fastighetsspecifika system

Uponor Infra är ett av världens ledande företag inom infrastruktur. Vi har en lång erfarenhet av standardiserade och kundanpassade reningsverk för decentraliserad behandling av avloppsvatten från mindre orter, hotell, rekreationsanläggningar, konferensanläggningar och samfälligheter.

Modifierade reningsverk kan även användas för behandling av avlopp från mindre industrier.

Prestandadeklaration WehoPuts 5-50pe

Uponor WehoPuts reningsverk 20-1200pe

 

Kontakta Jimmy Nidkell för mer information.