BDT-VATTEN (GRÅVATTEN)

Gråvattenfilter för bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) avser det vatten som inte kommer ifrån toalettavloppet. Medan avloppsvattnet från toalett samlas i en sluten tank, krävs separat rening av BDT-vattnet. BDT-vatten står för merparten av ett fastighetsavlopp (ca. 70%), avledning och rening av vattnet krävs för att förhindra att smittämnen och organiskt material hamnar i grundvatten eller vattendrag.

Exempel på källor till ett BDT-avloppsvatten:

 • Diskho
 • Diskmaskin
 • Handfat, duschar och badkar
 • Tvättmaskin
 • Skur- och rengöringsvatten

Uponor kan erbjuda gråvattenfilterlösningar anpassade för dig som har sluten tank eller mulltoalett. Lösningarna lämpar sig både till året runt-boende och fritidshus. Principen bygger på att behandla gråvattnet genom ett torvfilter. Infiltration över förmultnade växtdelar (torv) är ett av naturens sätt att behandla vatten på.

När systemen är på plats krävs nästintill inget underhåll då inga rörliga delar som slits ut finns. Torvfiltertekniken är en väl beprövad teknik som idag används över hela världen. Alla våra BDT-lösningar möter kraven för hög skyddsnivå enligt Havs- och Vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) och är oberoende testade av Tammerfors tekniska universitet.

Uponor BDT Easy gråvattenfilter

Uponor BDT Easy är ett gråvattenfilter anpassat för fritidsboenden med kapacitet för ett hushåll (1-5 personer.) Uponor BDT Easy kan transporteras på en släpkärra och installeras enkelt antingen ovan mark, delvis nedgrävd eller helt nedgrävd. Filtret kräver ingen el för funktionen- ett perfekt val för fritidshus.

Torvens förmåga att binda vatten gör att det fungerar felfritt, även vid oregelbunden användning.

Filtret är dimensionerat för att hantera vatten både från disk-, och tvättmaskin.

Filtret behöver inte tömmas på torv under vinterhalvåret vid onyttjat boende.

Nyttjas boendet under vinterhalvåret rekommenderas ett vinterpaket för att förhindra frostskador.

Filtertorven skall ersättas efter 100 dagars användning eller maximalt tre år.

Förbrukat torv kan enkelt komposteras och användas som gödsel.

Produkt RSK-nr. Uponor-nr.
BDT Easy 5619239 1050931
För fritidsboende, 1-5 personer
Kapacitet: 500l/d
Längd: 1190 mm
Höjd: 860 mm
Bredd: 995 mm
Vikt: 95 kg

 

Uponor BDT Easy Plus 

Uponor BDT Easy Plus är vårt senaste tillskott av produkter inom gråvattenhantering. Filtret är dimensionerat för ett året-runt-boende med (1-5 personer)

Som förbehandling installeras en BDT-slamavskiljare på 1 m3 före Uponor BDT Easy Plus

Slamavskiljaren säkerställer den hydrauliska kapaciteten och torvlivslängden i filtret

Filtertorven för BDT Plus behöver bytas var femte år.

Slamtömning av slamavskiljaren skall ske vartannat år.

 

Därför ska du välja Uponors gråvattenfilter

 • Lätt att transportera och installera
 • Nästintill underhållsfritt
 • Utan behov av el eller kemikalier
 • Kretsloppsanpassad
 • Utvecklat för nordiskt klimat
 • Tillverkas i Sverige av fossilfri energi

Enkel installation

Att installera BDT Easy är enkelt, inga specialverktyg eller maskiner behövs.

Uponor gråvattenrening (BDT)
BDT Easy installationer i Sverige

Hitta din Återförsäljare och Servicepartner

Produkt RSK-nr. Uponor-nr.
BDT Easy plus 5619749 1060088
För året runt boende, 1-5 personer
Kapacitet: 750 l/d
Längd: 2350 mm
Höjd: 1500 mm
Bredd: 1445 mm
Vikt: 440 kg