Infiltration med fosforfällning

Infiltration med fosforfällning

Markbaserade system, såsom traditionell infiltration klarar inte kravet på hög skyddsnivå utan komplettering med fosforreduktion (fosforfällning).

Under diskbänk monteras den automatiska doseringspumpen tillsammans med fällningskemikaliedunken på 15 liter. Vid två tillfällen, morgon och kväll sker en automatisk dosering av fällningskemikalie (PAX). Kemikalien binder fosfor och skapar flockar som sedimenterar i den efterföljande slamavskiljaren.

Ungefär två kubikmeter slam bildas (mer slam än utan fosforfällning), vilket innebär att en slamavskiljare på två kubikmeter måste tömmas minst två gånger per år.

Tänk på att det hydrauliska förutsättningarna förändras vid dosering av kemi, en slamavskiljare med den dubbla storleken 4 kbm,  rekommenderas för att undvika problem med slamflykt och bibehållen slamtömningsfrekvens.

Doseringspump Clean Easy

En kostnadseffektiv och funktionell lösning för nya eller befintliga avloppssystem

  • Lätt att programmera
  • Lätt att installera
  • Överskådlig display
  • Enkel och säker att använda
  • Underhållsfri
  • Larmar när flockningsmedel behöver fyllas på

Uponor Clean Easy Pump Installationsanvisning

Hitta din Återförsäljare och Servicepartner

Produkt RSK-nr. Uponor-nr.
Clean Easy doseringspump 5619971 1085179
Clean flockningsmedel 15 liter 5617839 1003575