Infiltration med moduler

Infiltration med infiltrationsmoduler
Fungerar som en ordinär infiltrationsanläggning, men den biologiska reningen sker på ”nätrörstrådarna” i infiltrationsmodulen. Detta alternativ används om det är svårt att få tag i makadam eller då anläggningens placering gör det omöjligt att frakta tunga massor.

Infiltrationsmoduler kan även användas ifall genomsläppligheten hos de naturliga jordarterna är något för hög. Modulerna skapar längre kontakttid med biohuden

Installationsanvisning infiltrationsmoduler
Hitta återförsäljare och installatör här

Produkt RSK-nr Uponor-nr
Infiltrationemodulpaket KL+BDT 5pE 5619231 1054660
Komplett paket
Innehåller: Slamavskiljare 2m³
Fiberduk
Infiltrationsmoduler
Fördelningsbrunn
Produkt RSK-nr Uponor-nr
Infiltrationsmodulpaket KL+BDT 5pE 5619175 1050905
Innehåller: Fiberduk
8st infiltrationsmoduler
Fördelningsbrunn
Infiltrationsmodulpaket BDT 5pE 5619174 1050906
Innehåller: Fiberduk
6 st infiltrationsmoduler
Fördelningsbrunn