Infiltration med moduler

Infiltration med infiltrationsmoduler
Fungerar som en ordinär infiltrationsanläggning, men den biologiska reningen sker på ”nätrörstrådarna” i infiltrationsmodulen. Detta alternativ används om det är svårt att få tag i makadam eller då anläggningens placering gör det omöjligt att frakta tunga massor.

Infiltrationsmoduler kan även användas ifall genomsläppligheten hos de naturliga jordarterna är något för hög. Modulerna skapar längre kontakttid med biohuden

Installationsanvisning infiltrationsmoduler
Hitta återförsäljare och installatör här