SLUTEN TANK

Högt miljöskydd – utan utsläpp

En sluten tank som tar hand om klosetthanteringen medför att merparten av närsalter, smittoämnen och mycket av det organiska materialet avskiljs och lagras i tanken. För det övriga avloppsvattnet som kommer ifrån bad, disk och tvätt kan man installera ett gråvattenfilter, alternativt bygger en infiltration eller markbäddsanläggning. Anläggningstypen används när tomten inte har tillräckligt avstånd från vattentäkt eller att storleken på tomten är begränsad.

Sluten Tank 3 kubik

Sluten Tank 5,3 kubik

Sluten Tank 10 kubik

HITTA NÄRMASTE INSTALLATÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE

Certifikat 0023-06 för Slutna tankar