Sluten tank

Högt miljöskydd – utan utsläpp

Vid behov av ett högt miljöskydd eller vid särskilda markförhållanden kan ett separerande system installeras. Systemet består av en sluten tank som samlar upp klosettvatten även närsalter, smittoämnen och en stor del organisk materia avskiljs och lagras i tanken.

Slutna tankar rekommenderas inte för blandat avloppsvatten. Bad, disk och tvätt (BDT) vatten behandlas med ett gråvattenfilter, s.k. BDT-filter. Alternativt kan gråvatten behandlas med markbaserade system, traditionell infiltration eller markbäddsanläggning.

Slutna tankar används även när tomten inte har tillräckligt avstånd till vattentäkt eller när tomtens yta är begränsad.

Tanken töms med hjälp av slamsugningsbil som tar med sig spillvattnet till ett kommunalt reningsverk.

  Installationsanvisning trådlöst VA-larm

Uponor sluten tank 3 m³

Uponor sluten tank 3 m³ fungerar som tank för vacuumtoalett, urinseparering och för klosettvatten. Den slutna tanken levereras färdig med tank och stigare (manlucka). Eftersom tanken är lågbyggd klarar sig tanken med ett grunt schakt och ett justerbart stigarrör gör överfyllnadshöjden anpassningsbar, mellan 0,3 till 1 meter. Detta gör tanken lätthanterlig och lätt att installera på alla typer av tomter.

Uponor sluten tank 3 m3
Installationsanvisning trådlöst VA-larm

Produkt RSK-nr. Uponor-nr.
Sluten tank 3 m³ 5618243 1057366
Längd: 2400 mm
Höjd: 1175 mm
Bredd: 1600 mm
Vikt: 170 kg
Tömningsrör: 200 mm 5618432 1050924
Manlucka: 600 mm tillbehör
Trådlöst VA-larm 5618205 1050927
Uponor Förankringssystem 5610465 1003563

 

Uponor sluten tank 5,3 m³

Uponor sluten tank 5,3 m³ används när belastningen på toaletterna är hög  eller när avloppsvatten från en fastighet skall ledas till en sluten behållare. Uponor sluten tank 5,3 m3 är en flexibel tank som gör att överfyllnadshöjden kan vara mellan 0,3 till 1 meter. Vid behov kan två tankar byggas samman till en 10 m³ stor tank.

  Uponor sluten tank 5,3 m3
  Installationsanvisning trådlöst VA-larm

Produkt RSK-nr. Uponor-nr.
Sluten tank 5,3 m³ 5618203 1003561
Längd: 2500 mm
Höjd: 1500 mm
Vikt: 235 kg
Tömningsrör: 200 mm 5618432 1050924
Manlucka: 600 mm tillbehör
Trådlöst VA-larm 5618205 1050927
Uponor Förankringssystem 5610465 1003563

 

Säker och luktfri

För att underlätta övervakningen av tanken finns ett trådlöst VA-larm som tillbehör till din slutna tank. Larmet kommer med en kontrollpanel som sätts upp i fastigheten och varnar när det är dags att tömma tanken. Larmet har en räckvidd på ca 100 meter i öppen terräng och kräver varken kabeldragning eller grävning.

Locket är låsbart och tätslutande vilket sörjer för en säker och i hög grad luktfri anläggning. Uponor´s slutna tankar bedöms uppfylla kraven för Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter. Produkterna är certifierade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (nuvarande RISE)

Därför ska du välja en sluten tank från Uponor

  • Staplingsbar och enkel att transportera
  • Lågbyggd konstruktion, kostnadseffektiv installation
  • Hög säkerhet och barriär mot lukt med låsbart, tätslutande lock
  • P-märkt (CR013)
  • Utvecklad för nordisk klimat
  • Tillverkad i Sverige av fossilfri energi
  • Rikstäckande återförsäljarnät med diplomerade entreprenörer

 

HITTA NÄRMASTE INSTALLATÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE

Certifikat 0023-06 för Slutna tankar