Traditionell infiltration

Traditionell infiltration med spridarrör och makadam
Den vanligaste typen av rening efter slamavskiljaren är traditionell, beprövad infiltration som byggs av spridarrör och makadam. Avloppsvattnet renas i befintlig mark genom att det rinner ner igenom de naturliga jordlagren och sprids via marken till grundvattnet.

I övergången mellan spridningslager (makadam) och underliggande jordlager bildas en biofilm där det sker en biologisk reduktion av organiskt material och smittoämnen innan avloppsvattnet når grundvattnet

 

Instruktion anläggning infiltration

Hitta återförsäljare och installatör här