Traditionell infiltration

Traditionell infiltration med spridarrör och makadam
Den vanligaste typen av rening efter slamavskiljaren är traditionell, beprövad infiltration som byggs av spridarrör och makadam. Avloppsvattnet renas i befintlig mark genom att det rinner ner igenom de naturliga jordlagren och sprids via marken till grundvattnet.

I övergången mellan spridningslager (makadam) och underliggande jordlager bildas en biofilm där det sker en biologisk reduktion av organiskt material och smittoämnen innan avloppsvattnet når grundvattnet

Produkt RSK-nr Uponor-nr
Infiltrationspaket KL+BDT 5pE 5619228 1050898
Komplett paket
Innehåller: slamavskiljare, 2m³
Fiberduk
Rördelar
Fördelningsbrunn
Produkt RSK-nr Uponor-nr
Infiltrationsrörpaket KL+BDT 5pE 5619173 1054679
Komplett rörpaket
Innehåller: Fiberduk
Rördelar
Fördelningsbrunn
Produkt RSK-nr Uponor-nr
Infiltrationspaket BDT 5pE 5619124 1050900
Komplett paket
Innehåller: Slamavskiljare 1m³
Fiberduk
Rördelar
Fördelningsbrunn

Instruktion anläggning infiltration

Hitta återförsäljare och installatör här